Press "Enter" to skip to content

Објавен нов оглас за проектно решение за старата битолска чаршија

Министерството за економија објави нов, втор повик за изготвување на проектни решенија за конзервација, санација и адаптација на старата битолска чаршија како и чаршиите во Скопје, Охрид и Струга.

Проектот за санација, конзервација и адаптација на македонските чаршии има за цел да го врати изворниот лик на старите јадра во градовите.

Во јавниот оглас се наведува дека е потребно да се изработат решенија за идниот изглед на излозите, натписите, настрешниците, ќепенците и евентуалното зеленило на дуќаните. Од проектантите се бара изработка на документација што ќе претходи на планираниот санационен зафат на дуќаните во овие чаршии.

Од државниот буџет е проценето дека ќе се издвојат речиси пет милиони денари за неопходната документација.

Предметот на договорот е неделив, така што проектантите ќе треба да ги изготват решенијата за сите четири чаршии.

More from БитолаMore posts in Битола »