Press "Enter" to skip to content

Единаесет нови доктори на науки промовирани на УКЛО

Денес во Салата за состаноци на Ректоратот во комплексот Касарни-Битола се одржи свечена промоција на доктори на науки, кои своите докторки стидии ги завршија на некој од факултетите кои работат во рамките на битолскиот универзитет “Св. Климент Охридски“.

Пред академскиот аудиториум, пред ректорот проф. д-р Сашо Коруновски, пред проректорите, деканите, менторите и други, беа промовирани новите доктори на наука кои треба да дадат голем придонес во развојот на битолскиот универзитет.

За нови доктори на наука од УКЛО се промовирани:

– Кристина Петровска (Педагошки факултет-Битола)

– Рената Петровска – Нечкоска (Економски факултет- Прилеп)

– Билјана Трајковска (Факултет за биотехнички науки-Битола)

-Јета Рушиди  (Педагошки факултет-Битола)

-Арбиана Говори  (Економски факултет-Прилеп)

-Хисен Весел Согојева (Факултет за туризам и угостителство-Охрид)

-Алберта Тахири (Факултет за туризам и угостителство-Охрид)

-Шпресим Врановци (Економски факултет-Прилеп)

-Христо Георги Георгиевски (Педагошки факултет-Битола)

-Зука Реџеп Јетон (Економски факултет- Прилеп)

-Златко Попоски (Факултет за туризам и угостителство-Охрид)