Press "Enter" to skip to content

Соопштение од ЈП “Стрежево“

Јавното претпријатие „Стрежево“ од Битола
ги известува сите индивидуални корисници на вода за наводнување
од системот на ЈП “Стрежево“ Битола
дека ќе може да склучуваат договори
за снабдување со вода за наводнување,
за сезоната 2018 година,
во Дирекцијата на претпријатието- Службата за наплата,
почнувајќи од 07.30 до 15.30 часот,
секој работен ден од 30.05.2018 година (среда)
заклучно со 01.07.2018 година.