Press "Enter" to skip to content

Во Битола се одржа 9. седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион

Денес во Битола, Советот за развој на Пелагонискиот плански регион ја одржа својата 9-та Седница, на која покрај градоначалниците од Пелагонискиот регион присуствуваа и Луиза Винтон постојан претставник на Обединетите Нации во РМ, Билјана Цветановска Гугоска – Проект менаџер во УНДП и Рамиз Реџепи – Директор на Бирото за регионален развој на РМ и директорот на ЦППР, Гого Видимче.

Покрај тековните точки на дневен ред беше ставена и точката за грантовата шема на УНДП за поддршка на центрите за развој на планските региони преку која во секој регион ќе се реализира по еден регионален проект кој ќе биде од значење за сите општини.

Оваа грантова шема УНДП ја реализира во рамките на проектот за „Унапредување на општинското владеење“, кој што е финансиран од Европска Унија, во соработка со Министерство за локална самоуправа на РМ.

Членовите на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион едногласно одлучија финансиската поддршка од оваа шема да ја искористат за регионално со меѓуопштинска соработка да работат на решение на проблемот со кучиња скитници во сите општини од Пелагонискиот регион. Со ова би се решила алармантната состојба со кучињата скитници на ефикасен и ефективен начин во согласност со законските мерки и одредби.