Press "Enter" to skip to content

Градоначалничката писмено одговори на поставените советнички прашања на 19. седница

На претпоследната 19. седница на Советот на општина Битола, на градоначалничката на Битола од страна на советниците и беа поставени советнички прашања.

На дел од прашањата таа одговори на самата седница, а дел од нив како што рече на седницата одговори писмено, во рокот кој го предвидува деловодникот на Советот на Општината.

Еве го линкот каде може да се најдат одговорите на советничките прашања:

ОДГОВОРИ ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА СОВЕТНИЧКИТЕ ПРАШАЊА