Press "Enter" to skip to content

Фотографијата на Сашо Ристевски избрана во 10 најдобри на фото-конкурсот на МИА

На фото-конкурсот кој го објави Македонската информативна агенција (МИА) фотографијата на Сашо Ристевски, фоторепортер од Битола, се најде во 10 најдобри фотографии и беше изложена на отворената изложба на најдобри 10 фотографии.Се работи за фотографија на Ристевски која е направена на претставата на битолскиот народен театар за време на “Шекспир фестивалот“ која се одржа ова лето.Фото конкурсот МИА го организира по повод 20-годишниот јубилеј од основање, а изложбата беше организирана во Клубот на пратеници во Скопје, на свечена прославата на јубилејот.Инаку, Сашо Ристевски до сега има десет самојстојни изложби и четири колективни, а учествувал на изложви во Австралија. Долги години работи како фоторепортер, а е сопствени и уредник на интернет порталот www.bitolanews.mk.