Press "Enter" to skip to content

РЕК “Битола“ денес ќе го исклучи “Блок 1“

РЕК “Битола“ ја информира јавноста дека во текот на денот планирано е исклучен “Блок 1“.

Постројката повторно ќе биде вклучена на мрежа в понеделник.

Овој период ќе биде искористен зајакнување на неговата оперативност.

Во меѓувреме, продолжува производството на електрична енергија од останатите два Блока на РЕК “Битола“.

Целокупните потреби од електрична енергија во периодот додека “Блок“ 1 е икслучен, АД “ЕЛЕМ“ ќе ги задоволи и од хидроенергетскиот потенцијал, како и останатите производствени капацитети на компанијата.