Press "Enter" to skip to content

Фото вест: КЈП “Водовод“ набави пет нови теренски возила

Јавното комунално претријатие продолжува со вложувањата во основни средства за работа, а во таа насока во стопанскиот двор “паркирани“ се пет нови теренски возила, со кои ќе се работи поефикасно и побрзо.-Вложениот труд и домаќинското работење во изминатата година и пол во ЈКП “Водовод“  носат резултати. Се инвестира во опрема, се вложува во едукација и обуки, се вложува и во подобрувањето на условите за работа на вработените во ЈКП “Водовод“, стои во кратката објава на ова претпријатие.За постигнување на уште поголеми успеси во период кој претстои, се работи и на намалување на загубите во водоводниот систем.

Mission News Theme by Compete Themes.