Press "Enter" to skip to content

Известување на “Водовод“ за корисниците кои имаа заостанат долг

Ве известуваме  дека во периодот од 10.06. 2019 година до 10.07. 2019 година, нa корисниците на услугите на ЈКП „Водовод“ Битола кои имаат заостанат долг за вода и тоа; /по основ  на тужени, редовни сметки и фактури за сите физички и правни лица / им се дава можност да го платaт заостанатиот долг на рати.

Доколку должниците не се јават во наведениот временски период ке бидиме приморани постоечките тужби да ги доставиме до надлежните извршители, а исто така за заостанате неплатени сметки и фактури ке се  изготвуваат  нови тужби.

Раководниот тим  на ЈКП „Водовод“ Битола и во иднина ќе се грижи за своите коминтенти/потрошувачи на вода/ преку превземање на мерки  кои ке бидат во интерес исклучиво на корисниците и граганите.

ЈКП “ВОДОВОД“ – БИТОЛА 

Mission News Theme by Compete Themes.