Press "Enter" to skip to content

Соопштение на “Водовод“ за начини на плаќање на сметките

Се известуваат граѓаните корисници на вода од ЈКП “ВОДОВОД“ Битола дека сметките и фактурите за потрошена вода можат да ги плаќаат покрај на пошта, благајната на ЈКП “ВОДОВОД“ Битола, интернет порталот за наплата на вода http://vodovodbt.mk и во следните Банки;

 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Комерцијална Банка
 • НЛБ Банка
 • Прокредит Банка
 • Уни Банка
 • Шпархасе Банка
 • ТТК Банка
 • Централна кооперативна Банка
 • Халк Банка
 • Силк Роуд Банка

ЈКП “ВОДОВОД“ – БИТОЛА

Mission News Theme by Compete Themes.