Press "Enter" to skip to content

Известување на “Водовод“ за рационално користење на водата

Поради високите температури и зголемената потрошувачка на вода се известуваат граѓаните на Општина Битола рационално да ја користат водата. 
 
ЈКП “Водовод” во наредниот период ќе врши дополнителни контроли за утврдување на евентуална злоупотреба од енормна потрошувачка на вода за пиење од страна на несовесни потрошувачи.
 
ЈКП “Водовод”