Press "Enter" to skip to content

Битолски активисти потсетуваат: “Иди зима, Битола ќе продолжи да умира“

Битолски активисти поставија знаци на шахтите, за да потсетат дека “Иди зима“, а со тоа и енормното загадување на воздухот, кое е зголемено многу пати над дозволеното.
-Битола е град со најголем број на заболени од малигни неоплазми. Секоја нова зима како и претходните, не се преземаат никакви мерки, иако загадувањето е огромно. Секоја нова зима како и претходните, битолчани се болни и умираат е пораката на битолски активисти:-И во летните месеци нивото на загаденост е покачено, но зимата за Битола е погубна!  Потсетуваме: Иди зима, Битола ќе продолжи да умира“.