Press "Enter" to skip to content

Соопштение на “Водовод“ за плаќање на сметки без провизија

ЈКП “Водовод“ Битола ги известува своите порошувачи, дека почнувајќи од месец ноември 2019 година при наплата на сметките за потрошена вода АД за поштенски сообраќај – „Македонски пошти“, се наплаќа провизија од 15 денари по сметка, зашто не бевме претходно известени.

За да не би биле непотребно изложени на дополнителни трошоци Ве известуваме дека сметките за потрошена вода може да ги плаќате во наплатниот центар во дирекцијата на ЈКП „Водовод“ Битола на улица „Климент Охридски„ бб, а наскоро и во новиот наплатен центар во зградата на „Работнички Универзитет“ на улица „Рузвелтова“.

Исто така наплатата на сметките за потрошена вода може да се изврши и преку интернет порталот www.vodovdbt.mk , како и преку следните Банки;
– Стопанска банка АД Битола
– Комерцијална Банка
– НЛБ Банка
– Прокредит Банка
– Уни Банка
– Шпархасе Банка
– ТТК Банка
– Централна кооперативна Банка
– Халк Банка
– Силк Роуд Банка