Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: примена на реален аикидо при напад со раце

Нападнатиот силно влече нагоре влево. Исто времено со десната нога исчекорува напред настрана (треба да “влезе” што подлабоко во напаѓачот) додека стапалото од левата нога го потпира врз десниот зглоб, од десната нога на напаѓачот (на тој начин го спречува да
исчекори напред и да воспостави рамнотежа).