Press "Enter" to skip to content

Библиотеката со изложба “Нашите 365 денови…“ го започна празнувањето на патронот (фото)

Одбележувањето на патрониот празник на НУУБ “Св. Климент Охридски“ – Битола започна со поставување на изложба на тема “Нашите 365 денови…“ во рамките на која ќе бидат претставени плакати од сите културни активности и настани кои ја обележаа тековната година, како и статии од периодичните публикации во кои се опишани тие активности.Изложбата ја подготвија вработените од Одделението за комплетирање и обработка на библиотечен материјал (периодични публикации).  Богатата и разновидна дејност на Библиотеката пред битолската јавност и читателите ќе биде поставена во холот на Библиотеката од 3 до 10 декември 2019 година за достојно да ја претстави нејзината активна улога во збогатувањето на културниот живот на нашиот град.