Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: избегнување на удар со нога

Избегнување на удар со нога, кога напаѓачот е лице в лице со нападнатиот.

Со џудо техника со избегнување на ударот и совладување на напаѓачот.