Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: реален аикидо на друг начин при напад од грб

Мајсторот по реален аикидо 7-Дан, Ѓуро Илиќ, низ неколку фотографии направени во “фимскиот град“ во Битола, ви прикажува како да се одрбраните при напад од зад грб, со примена на техники за самоодбрана од реалниот аикидо.