Press "Enter" to skip to content

Во “Плодност“ нов начин на вадење на оперативен материјал со лапароскопска хирургија (видео)

Нов начин на вадење на оперативен материјал добиен со лапароскопска хирургија, од стомачната шуплина преку заден вагинален ѕид, а не преку преден абдоминален ѕид.

Овој вид на лапароскопска интервенција и овозможува на пациентката помала траума од интервенцијата, помалку болка и со козметички ефект, односно со помали посекотини на кожата.

По оперативниот зафат, веќе следниот ден пациентката си заминува дома.

Единствено, само во Болница „Плодност“ Битола