Press "Enter" to skip to content

Хотел “Капри“ со оценка 9,6 од 10, на “Booking.com“

Драги наши гости и пријатели,

 

Нашиот успех е рефлексија на Вашето задоволство.

 Booking.com ни кажува дека во 2019 година

сме Ве направиле среќни и задоволни.

Бескрајно Ви благодариме на довербата и поддршката!

 

Е пораката од хотел “Капри“ до гостите кои им ја дале довербата.