Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: аикидо техника за ослободување со блокирање на раката

Мајсторот по џудо 6-Дан, Ѓуро Илиќ, и мајстор по реален аикидо 7 – Дан, низ неколку фотографии направени во будо-центарот во Битола, ви прикажува како да се одрбраните при напад кога напаѓачот сте лице в лице, и сака да ви ја блокира раката, со цел да ви зададе удар, со примена на техники за самоодбрана од реален аикидо, со блокирање на раката на напаѓачот, а потоа и нанесување контра удар.