Press "Enter" to skip to content

“Плинмонт“ ги носи новитетите за автогасните системи од светскиот пазар дитректно во Битола

Водечката компанија во областа на автогасните уреди во Македонија, “Плинмонт“ви вградува автогасните системи од марките: “Landi, “Landirenco” и “Lovato”, кои важат за едни од најдобрите светски автогасни системи.Во насока на зголемување на довербата на “Плинмонт“ кај потрошувачите постои можност за плаќање на рати.

Со “Плинмонт“ новините во автомобилска дејност

од светскиот пазар

најбрзо доаѓаат во Битола.