Press "Enter" to skip to content

Фото вест: екипите на јавните претријатија во подготовка за дезинфекција на станбени единици на “Партизанска“

Дезинфекцијата на колективните станбените единици каде живеат голем број битолчани вчера започна во “Карпош“, “Стрелиште“, “Стара Болница“ продолжува и денес.

Екипите составени од битолските јавни претријатија “Комуналец“, “Водовод“ и “Паркинзи“ околу треиесетина лица, ги затекнавме на улица “Партизанска“ каде се екипираа и подготвуваа за денешното дезинфицирање на колективните станбени згради на оваа улица.