Press "Enter" to skip to content

“Пазари“ со нови мерки за заштита, превентивна дезинфекција, затворени два влеза во пазарот

Превентивна дезинфекција на влезот на ЈП “Пазари“, како дел од превентивните мерки за заштита од корона вирусот.

Со оглед на зголемената опасност ЈП “Пазари“ ги затвори двата влезови во долниот влез на пазарот и спрoведува контролирано движење на граѓаните.