Press "Enter" to skip to content

“Он-лајн“ во 21 часот, “Љубов и пијано“ на “ју-туб“ каналот на НТБ (линк)

И оваа недела сме повторно Народниот тетар од Битола продолжува со прикажување на театарски претстави на нивниот “ју-туб“ канал.

Вечерва во 21 часот ќе прикажат нешто од мајсторот на водвиљот Жорж Фејдо, претставата “Љубов и пијано“, која е изведена во 2000 година во режија на Коле Ангеловски.

Претстава за опуштање!