Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: одбрана од фаќање за џеб или напад од назад

Ѓуро Илиќ џудо мајстор 6 Дан, преку неколку фотографии ќе покаже како да се одбраните од напад од назад. Прикажана е одбрана со примена на техника од реален аикидо.

При напад од одназад односно, фаќање за џебот одбрната е следна. Со левиот лакт удираме во главата на напаѓачот со што му го одвлекуваме вниманието, а потоа ротираме за 180 степени назад десно и го ставаме напаѓачо под контрола. Одбраната е примена на  со реална аикидо техника, лост врз дланката и рамото.