Press "Enter" to skip to content

Во “Бител“ клима уреди “Vox“ со намалени цени и 3 годишна гаранција

Високите температури се веќе тука.

Дали Вие сте подготвени?

Не ја пропуштајте нашата понуда за “Vox“ клима уреди

со намалени цени и 3 годишна гаранција…

Телефони за нарачка:
Битола – 070/395-824

www.bitelsat.mk