Press "Enter" to skip to content

Пицерија “Шведскио“ на Широк Сокак, до 22 часот за битолчани

Пицерија “Шведскио“ на Широк Сокак,

до 22 часот на располагање на битолчани.

 

Телефон за порачки: 047-230-640