Press "Enter" to skip to content

Залез на сонцето гледан од над Битола, од Тумбекафе

Над Битола, се наоѓа најпопуларната патека,

Тумбекафе-Смолево-Битола