Press "Enter" to skip to content

Битола, од “Тепсија“до Мостот…

Еден стар дел на Битола, сега и со нови Ромски куќи.

Фото дрон: Саше Богоевски