Press "Enter" to skip to content

Залез на сонцето зад Битола

Од околните висини над Битола се гледа залезот,

некаде кај превојот Ѓавато