Press "Enter" to skip to content

Мостот на обиколницата, над Баирот, над Битола…

Мостот е дел од регионалниот пат Охрид-Битола-Прилеп