Press "Enter" to skip to content

Два моста на Драгор над Безистенот во Битола

Мостовите на реката Драгор во Битола градени во различно време и различни стилови