Press "Enter" to skip to content

Фото на денот: дел од Битола и Пелагонија

Во северниот дел на Битола е Баирот и двата манастири “Кркардаш“ и “Св. Михаил Архангел“