Press "Enter" to skip to content

“Кај Авионите“ на Тумбекафе над Битола

Местото “Кај авионите“, во старата касарна во Битола, секој ден го посетуваат стотици битолчани кои рекреираат