Press "Enter" to skip to content

Наследство од минатото, од времето на конзулска Битола

За жал многу објекти во Битола се во незавидна состојба и чекаат реконтрукции