Press "Enter" to skip to content

Вторник, пазарен ден во Битола

Градскиот пазар или “Мас пазар“ во Битола во изобилие од производи