Press "Enter" to skip to content

Супер понуда за супер викенд во “Портал“ на Широк Сокак во Битола

Портал салата  + вино  по промотивна цена од 280 денари.
 
Понудата може да ја искористите во
“Портал“ на Широк Сокак во Битола