Press "Enter" to skip to content

Античките сводови во Хераклеја близу Битола

Хераклеја Линкестис, градот на Филип Втори, чии споменик е на плоштадот “Магнолија“ во Битола