Press "Enter" to skip to content

Споменикот на “илинденците“ во црквата “Св. Недела“ во Битола

Зад црквата “Св. Недела“ во Битола се наоѓаат и гробиштата на дел од битолските “илинденци“.