Press "Enter" to skip to content

Влезот во црквата “Св. Богородица“ во Битола

Оваа црква во Битола е целосно реконструирана, како внатре, така и и во целиот двор.