Press "Enter" to skip to content

Поглед на Битола, од над Битола

Делот над Смилевски Баир во Битола, кај двата манастири “Кркардаш“ и “Св. Архангел Михаил“