Press "Enter" to skip to content

ПОТРЕБА ОД ФОРМАЛНА ЕЛЕКТРОНСКА e-mail КОМУНИКАЦИЈА

(Проект “Комуникација“ за подигање на свеста на населението “ЕУ Институт Скопје“ и “Bitolanews“)

ПОТРЕБА ОД ФОРМАЛНА ЕЛЕКТРОНСКА e-mail КОМУНИКАЦИЈА

Електронската (е-mail) комуникацијата претставува вредна алатка која е потреба во секојдневното електронско комуницирање во животот на секој еден од нас.

Како што претходно говоревме, e-mail се користи за многу различни цели, вклучувајќи контакти со пријатели, комуникација помеѓу ученици/средношколци/студенти помеѓу себе и со наставен кадар, за административно службено контактирање, барање/добивање на информации, за аплицирање на работни места и многу други намени.

Во зависност од нашите цели, пораките што ќе ги испраќаме ќе се разликуваат во нивната формалност, намерата, публика и посакуваните исходи.ЗОШТО Е КОРИСНА И ПОТРЕБНА И КОРИСНА ФОРМАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

Формалната e-mail комуникација најчесто се користи во административниот свет и тоа за споделување на податоци.

Зошто ?

Бидејќи на овој начин секогаш имаме писмен траг за тоа што е:

-Прегледност

-Договорено

-Побарано

-Споделено

За сите консултации, on-line предавања на оваа, но и други теми можете да не контактирате на info@euinstitue.eu

ПРОДОЛЖУВА…

Регистрирано Национална Универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски“, Скопје. ISBN 978-608-4880-00-4, КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ, COBISS.MK-ID 111602442
 
Ниту еден дел од овој текст не смее да биде препечатуван, копиран или објавуван во било која форма или на било кој начин во електронските или печатените медиуми, без писмена согласност од авторот. Недозволеното репродуцирање се казнува со закон.