Press "Enter" to skip to content

Заводот и Музеј во Битола

Заводот и Музеј од Битола изграден како дел од Турските воени објекти во Битола