Press "Enter" to skip to content

Совети за самоодбрана: кога напаѓачот удира од страна во пределот на левото уво

Ѓуро Илиќ од Битола е основач на будо-ценатот од Битола, џудо мајстор 6 Дан и аикидо мајстор 7 Дан, преку неколку фотографии ќе покаже како да се одбраните од напад, кога нападот доаѓа од напред, а напаѓачот сака да ни нанесе удар од близина, со примена на техника од реален аикидо.

Пру овој напад кога напаѓачот удира во пределот на левото уво има повеќа начини на одбрана, ќе покажеме една одбрана. Одбрана од удар се состои прво што одозгора со левата нога се исчекорува напред лево, а во исто време се изведува лост врз десната рака на напаѓачот со помош на десната рака, која се поставува под десната рака на напагачот и се изведува лост т.н. “клуч“, влечејќи со двете раце надолу. Со оваа одбрана се става напагацхот 100% под контрола.

На фотографиите прикажана е одбрана со примена на техника од реален аикидо.