Press "Enter" to skip to content

ОПЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА e-mail АДРЕСИ (TO/CC/BCC)

Проект “Комуникација“ за подигање на свеста на населението “ЕУ Институт Скопје“ и “Bitolanews“ – Битола.

Поле:  BCC

Во полето BCC (Blind Carbon Copy):

Ова поле мора да ја содржи адресата за е-пошта на примачот кој сака да ја прима вашата е-пошта тајно, т.е. без знаење.

Слепото копирање е-пошта на група луѓе може да биде корисно кога не сакате сите на списокот да имаат едни со други адреси. Единствената адреса на примач што ќе биде видлива за сите приматели е онаа во полето TO:

Ако не сакате некој од примателите да ги види адресите за е-пошта во списокот, можете да ја поставите вашата адреса во полето TO: и да користите BCC: исклучиво за да ја адресирате вашата порака до други.СОВЕТ:

Немојте да претпоставувајте дека слепите копирање секогаш ги спречуваат примателите да знаат кој друг е копиран – некој што е копиран слепо, може да да се случи несвесно да врати на меилот и да и да испрати “одговор на сите“, откривајќи дека биле вклучени во оригиналната порака.

 За сите консултации, on-line предавања на оваа, но и други теми можете да не контактирате на info@euinstitue.eu

ПРОДОЛЖУВА …

Регистрирано Национална Универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски“, Скопје. ISBN 978-608-4880-00-4, КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ, COBISS.MK-ID 111602442

Ниту еден дел од овој текст не смее да биде препечатуван, копиран или објавуван во било која форма или на било кој начин во електронските или печатените медиуми, без писмена согласност од авторот. Недозволеното репродуцирање се казнува со закон.