Press "Enter" to skip to content

“Раскрсницата“ на “Партизанска“ и “Св. Климент Охридски“ во Битола

Во овој дел неколку значајни објекти, Музејот, Офицерски, Салата,Ракометното…