Press "Enter" to skip to content

Петочно, септемвриско, утро на Широк Сокак во Битола

Широк Сокак, главна “артерија“ во Битола