Press "Enter" to skip to content

“Бител“ со отворен ден на “Тoshiba“ за субвенионирани инвертер уреди

Денес на Широк Сокак во Битола комканиата “Бител“ организира отворен ден, во соработка со “Енергија ДОО“ на кој пред битолчани беа претсавени инвертер уредите.Стручни лица на отворен ден за “Тoshiba“ инвертер уредите им ги презентираа инвертер уредите на битолчани, односно нивната ефикасност, кои можат да ги набават и со добивање на субвенции, кои ќе ги доделува Општина Битола.Цената на “Тoshiba“ инвертер уредите изнесува до 62.000 денари, а “Бител“ од Битола им порача на битолчани да бидат меѓу првите, СЕГА МОЖЕ СЕКОЈ ДА СИ ДОПУШТИ КВАЛИТЕТ.