Press "Enter" to skip to content

ЈКП “Водовод“ Битола: од “Магнолија“ до плоштадот “Гоце Делчев“ ќе има прекин на водоснабдувањето

ЈКП “Водовод“ од Битола со известување заради реконструкција и изведба на градежни работи, промена на стара секундарна водоводна мрежа, на улицата „Широк сокак “ на потегот од плоштадот „Магнолија“ до плоштадот „ Гоце Делчев“ ќе има прекин во нормалното водоснабдување во периодот од 9 до 11 часот.

ЈКП “Водовод“ – Битола