Press "Enter" to skip to content

Компексот згради кај Техничкото училиште во Битола

Дел од Битола каде има куќи и станбени згради за колективно живеење